گروه انتشاراتی ققنوس
  • آخرین به روز رسانی
    ۱۳۹۶/۴/۱۳
محسن خادم
. محسن خادم متولد 1309 تهران است و ترجمه «تاریخ خزران» از دنلپ و «درس‌های تاریخ» از ویل دورانت و «لعل بدخشان» از هانسبرگر نیز در كارنامه او به چشم می‌خورد. «تاریخ‌ دربند و شروان» و «تحقیق در تاریخ قفقاز» دو عنوان از آثار مینوروسكی است كه با ترجمه محسن خادم سال‌ها پیش چاپ و منتشر شده است كتابهای چاپ شده از این نویسنده سفر نامه ناصر خسرو
کتابی برای نمایش وجود ندارد.