گروه انتشاراتی ققنوس
  • آخرین به روز رسانی
    ۱۳۹۶/۴/۱۳
محمدرضا كاتب
محمدرضا كاتب‌، نویسنده‌ و فیلمساز، متولد 1345، گرایش‌ به‌ نوآوری‌ و تجربیات‌ تازه‌ از بارزترین‌ ویژگی‌های‌ آثار اوست‌. روایت‌ جذاب‌ اتفاقات‌ پلیسی‌ و معمایی‌ در قالب‌ نو و نگاه‌ روانشناسانه‌ به‌ شخصیت‌ انسان‌ها و نسبی‌ بودن‌ رفتار افراد از دیگر ویژگی‌های‌ آثار اوست‌. كتابهای چاپ شده از این نویسنده هیس‌: آفتاب‌پرست نازنین